Programe avizate

Pentru înscriere, citiți fișa de prezentare a fiecărui curs din tabelul de mai jos, apoi accesați Formularul de înscriere ONLINE. Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării cursului se transmite după constituirea fiecărei grupe.
Costurile pentru derularea cursurilor de formare avizate sunt suportate de către cursanți. Taxa de participare în anul școlar 2022-2023 este de 50 RON/curs.

Nume program