CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți -CRED

Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului CRED, pentru personalul didactic de predare din învățământul primar şi gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare profesională continuă “Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare nivel 1”, acreditat prin OME 3921/04.04.2023. Cursul se desfășoară în format online, având alocate 60 de ore (24 de ore desfășurate sincron și 36 asincron, platforma online) și 20 de credite profesionale transferabile. Obiectivul principal al cursului este dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial de a proiecta și implementa activități de tip outdoor relevante pentru aplicarea Curriculumului național. Cursul este gratuit și se desfășoară în perioada mai-iunie 2023. Termen de înscriere: 30.04.2023.

Link-ul de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl6R0KQaqK8nfKa3dEDNtC93mYYbM8XNg2Nxf8Ue-A8VEwXA/viewform

Programe școlare pentru discipline opționale din învățământul preuniversitar aprobate prin Ordin de ministru

Pentru cei interesați de idei de programe școlare pentru disciplinele opționale, Proiectul CRED pune la dispoziție un set de 21 astfel de programe, aprobate prin Ordinul de Ministru 6101/2022. (https://drive.google.com/file/d/1LzR6KV_5d1lhyUxGQIHBhyNSTnv6pmUn/view).

La acest link găsiți întregul set de programe propuse: https://www.educred.ro/programe-scolare-pentru-optionale-integrate/

Propunerile sunt interesante si realizate de specialiști în educație, împreună cu specialiști în domeniile vizate și sunt în concordanță cu prevederile curriculumului național.

CRED - Apel selecție grup țintă - ianuarie 2022 POCU CRED -
Lansarea unui nou apel de selecție a grupului țintă în vederea constituirii grupelor de cursanți pentru seria 10 gimnaziu.

 Pentru informații și detalii acesați link-ul  https://ccdar.ro/forum/viewtopic.php?f=6&t=823 

Documentație Ateliere Elearning 2020

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”

Programul Atelierelor webinar CRED

Atelierele CRED sunt difuzate pe canalul YouTube Educred

Activare pachet G Suite for Education și Office 365 A1

CRED - Apel selecție grup țintă - 15 mai - 31 iulie 2021 POCU CRED -
Lansarea unui nou apel de selecție a grupului țintă în vederea constituirii grupelor de cursanți pentru seria 8 gimnaziu .

 Pentru informații și detalii acesați link-ul   https://ccdar.ro/forum/viewtopic.php?f=6&t=788

CRED - Apel selecție grup țintă - ianuarie 2021 -
Lansarea unui nou apel de selecție a grupului țintă în vederea constituirii grupelor de cursanți pentru seriile 6 primar și 7 gimnaziu .

 Pentru informații și detalii acesați link-ul   https://ccdar.ro/forum/viewtopic.php?f=6&t=77

A ÎNCEPUTA DOUA EDIȚIE A SELECȚIEI NAȚIONALE DE BUNE PRACTICI „Creatori de Educație”

CRED CORRIGENDUM APELUL DE SELECȚIE PENTRU POSTURILE DE EXPERȚI FORMARE ÎN REGIUNEA Vest etapa a II -a

APEL DE SELECȚIE PENTRU POSTURILE  DE FORMATORI ÎN  REGIUNE  Vest etapa a II -a

Apel de selecție 2