Director: 

           prof. Marinescu Marcela Minodora

Profesori metodiști: 

         prof. drd. Redeș Diana Adela  

         prof. Dăncila Emilia

         prof. Sfășie Simona Paula

         prof. Vulpeș Titiana Petruța

         prof. Moșescu Emanuela

         prof. Șugar Alina

 Bibliotecar:

Informatician:

         Vogel Victor Olimpiu

Secretar:

Terme  Daniela Cornelia

Administrator financiar și de patrimoniu:

Neghina Mihaela Alina