Scurt Istoric

ISTORIC AL CASEI CORPULUI DIDACTIC “ALEXANDRU GAVRA” ARAD

Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra” a judetului Arad continua activitatea primei asociatii a corpului didactic aradean A.I.A. (Asociatia Invatatorilor din Invatamantul Aradean) infiintata la 29 septembrie 1919. Asociatia a avut sediu propriu, o “casa a invatatorilor”, care s-a constituit intr-un mod deosebit, fiecare invatator si-a adus contributia, donand bani, “pentru cumpararea, cel putin a unei caramizi”.
A.I.A. a fost desfiintata in urma ” reformei invatamantului” din 1948, organizandu-se in locul acesteia Sindicatul muncitorilor din invatamant, o structura politica mascata, ce avea menirea de a colecta cotizatiile lunare si de a indoctrina cu ideologia marxist-leninista, cadrele didactice.
Dupa 1964 in urma relativului dezghet din cultura romaneasca, prin legea nr.6/1969 privind Statutul personalului didactic, se infiinteaza ,,casele corpului didactic-institutii cu caracter metodic din invatamantul de cultura generala, profesional si tehnic”In aceste conditii, în iunie 1971 s-a constituit Casa Corpului Didactic Arad, activitatea ei fructuoasa in plan national si local, incetand temporar in 1986 printr-un ordin abuziv al regimului comunist. In perioada aceasta, 1971-1986, institutia a fost condusa, in ordine cronologica, de catre: prof. Traian Carlig si prof. Ovidiu Olariu. A ramas in activitate doar biblioteca, deservita, ca “sarcina de serviciu” de prof. Victoria Nedelcoviciu, care a indeplinit aceasta functie de la infiintarea institutiei pana in 2007.

Activitatea în perioada 1971-1986

Mentionam selectiv o serie de manifestari, organizate pe plan national:
– “125 de ani de la nasterea scriitorului Ioan Slavici”, 1972, Arad
– “Aradul in contextul miscarii culturale romanesti”, 1974, Arad
– “Literatura angajata a nationalitatilor conlocuitoare din Romania”, 1975,Nadlac
– “Conservarea si protectia mediului in judetul Arad- Câmpia de Vest- act de semnificatie sociala, etica si culturala”, 1976, Chisineu- Cris
– “Contributia scriitorilor transilvaneni la afirmarea constiintei nationale”, 1978, Arad s.a.
Pe plan interjudetean au fost organizate activitati printre care s-au remarcat:
– “Probleme actuale ale istoriografiei contemporane”, 1973
– “Valorificarea elementelor de flora, vegetatie si fauna ale judetului Arad in procesul general de ocrotire, conservare si protectie a mediului”, 1975
– Sesiunile anuale de comunicari stiintifice de la Gurahont
– “Institutii si personalitati aradene in invatamantul si cercetarea matematica”
– “Preocupari contemporane in fizica si chimie”, 1978

Activitatea publicistica si editoriala, în perioada 1971-1986

– ” Catedra”, volum de studii psihopedagogice si de specialitate, aparitie anuala, coordonator prof. dr.Vasile Popeanga.
– “Programul unitar al activitatilor cultural-artistice si sportive, tehnico-stiintifice”, aparitie trimestriala sau anuala
– “Ghid de orientare scolara si profesionala din judetul Arad”, aparitie anuala, redactori: profesori metodisti
– “Educatorul”, publicatie lunara, editata de CCD in colaborare cu I.S.J. si Sindicatul Invatamantului
– “Buletin de informare si documentare a cadrelor didactice”, pentru: limbi moderne, limba si literatura romana, limba maghiara, limba latina, matematica si chimie, aparitie lunara si trimestriala, redactat de profesorii metodisti si biblioteca.
S-au mai editat caiete metodice pentru toate specialitatile din invatamant si volume cu tematica diferita precum: “Algoritmizarea in predarea fizicii si chimiei”, “Prozatori romani contemporani”, “Sinteze documentare”, “Studii din domeniul stiintelor pedagogice”, s.a.

Casa Corpului Didactic astazi

In anul 1990, Casa Corpului Didactic s-a reinfiintat, fiind condusa succesiv de catre: prof. Viorel Albu, prof. Ioan Muresan, prof. Nicolae Pellegrini, prof. Tiberiu Novac (la initiativa caruia Casa Corpului Didactic dobandeste numele ilustrului pedagog aradean, Alexandru Gavra.), prof. Larisa Chitu, prof. Alexandrina – Nicoleta Huszarik , prof. Larisa Chitu, prof. Adina-Laura Plev, prof. Camelia Avramescu, prof. Vereșezan Oana Doina, prof. drd. Redeș Diana Adela, prof. Marinescu Marcela Minodora.
Dupa reinfiintare, in ianuarie 1990 se editeaza seria noua a revistei ” Scoala Vremii”, la initiativa prof. Vasile Man, redactor-sef in perioada 1990-1994.
Sediile in care si-a desfasurat activitatea au fost: cladirea cazinoului din parcul central (1971-1973), cladirea Inspectoratului Scolar Judetean (1974-1998) si sediul propriu, de pe str. Mucius Scaevola nr. 9 (din 1999 pana in prezent).
In ianuarie 1999, C.C.D. se muta in cladirea fostului internat al Liceului Pedagogic “Dimitrie Tichindeal”, avand din acest moment un sediu propriu cu urmatoarele compartimente: biblioteca (sala de depozit, sala de acces liber la raft pentru cartea de referinta si psihopedagogica, sala de lectura cu 12 locuri); sala de calculatoare si multimedia, sala de curs, camere pentru cazare, dotate in conformitate cu cerintele moderne ale actualitatii, toate functionale si cautate de colegii nostri.
Productia de programe si servicii se reinoieste si se diversifica deoarece scopul este sa se ” produca ceea ce se poate vinde” si nu se încearca “sa se vanda ceea ce se poate produce”. Proiectele sunt realizate la cererea cadrelor didactice si sunt prezentate in scoli, in functie de nevoile acestora.
Prioritare sunt cursurile si seminariile care se organizeaza pe teme de: management educational, curriculum si evaluare, consiliere si orientare, deontologie profesionala, tehnologii informationale, management de proiect, metode active de invatare s.a.
Casa Corpului Didactic Arad are editura proprie, ” Scoala Vremii”, denumire care continua o traditie publicistica de 70 de ani.