Misiunea si Viziunea

MISIUNEACasa  Corpului  Didactic „Alexandru Gavra” Arad – centru de resurse și instituție specializată în inovație pedagogică și didactică este principalul acționar la nivel județean în ce privește procesul de formare continuă, de dezvoltare personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.Prin activităţile desfăşurate in instituţia noastră urmăreşte asigurarea unei educații permanente proiectată conform politicilor educaționale actuale și în spiritual valorilor europene, dezvoltarea actului educațional, a competențelor profesionale și transversale, realizarea echităţii în cadrul programelor de formare continuă, asigurarea oportunităţilor de șanse egale, dar şi a competiției, pentru atingerea calităţii serviciilor de formare continuă.Rolul nostrum este dezvoltarea și consolidarea învățarii pe tot parcursul vieţii, prin susţinerea și dezvoltarea actului educaţional, a…