Prezentare

Motto: “Eu am visat că Paradisul
are înfațișarea unei biblioteci”
L. Borges

Biblioteca Casei Corpului Didactic “Alexandru Gavra” Arad indeplineste functia de informare si documentare pentru cadrele didactice si didactice auxiliare din municipiu si judet. Dispune de un fond de carte de peste 25.000 de volume, fond care cuprinde colectii semnificative si representative de documente, oferind suportul info-documentar pentru invatamant:
– din domeniul psihopedagogic si metodic: didactica, istoria invatamantului, pedagogie generala, psihologie, psihopedagogie speciala, defectologie, evaluare, management educational, educatie, formare, invatamant primar.
– din toate domeniile cunoasterii: filosofie, istorie, istorie si critica literara, literature romana si universala, matematica, fizica, chimie, geografie, arte, stiinte economice, religie
– documente de referinta: dictionare, enciclopedii (printre care Britanica si Universalis), atlase, albume, ghiduri.

Biblioteca Casei Corpului Didactic “Alexandru Gavra”  asigură:

– coordonarea metodologică a activităţilor din bibliotecile unităţilor de învăţământ din județ

– activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;

– împrumutul de publicații la domiciliu și sala de lectură

– organizarea de activităţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare; 

– îndrumarea  bibliotecarilor din unităţileşcolare din judeţ.

Regulament intern bibilotecă CCD