Prezentare

Motto: „Eu am visat ca Paradisul
are infatisarea unei biblioteci”
L. Borges


Biblioteca CCD Arad indeplineste functia de informare si documentare pentru cadrele didactice si didactice auxiliare din municipiu si judet. Dispune de un fond de carte de peste 25.000 de volume, fond care cuprinde colectii semnificative si representative de documente, oferind suportul info-documentar pentru invatamant:
– din domeniul psihopedagogic si metodic: didactica, istoria invatamantului, pedagogie generala, psihologie, psihopedagogie speciala, defectologie, evaluare, management educational, educatie, formare, invatamant primar.
– din toate domeniile cunoasterii: filosofie, istorie, istorie si critica literara, literature romana si universala, matematica, fizica, chimie, geografie, arte, stiinte economice, religie
– documente de referinta: dictionare, enciclopedii (printre care Britanica si Universalis), atlase, albume, ghiduri.
Ofera urmatoarele servicii:
– imprumut la domiciliu si sala de lectura
– punerea la dispozitia cadrelor didactice a programelor de titularizare si grade didactice
– intocmirea de bibliografii la cerere
– acces la internet
– coordonarea metodologica a bibliotecarilor scolari
– multiplicarea contra cost a materialelor solicitate

PORTOFOLIUL BIBLIOTECARULUI

 

 • Curriculum vitae european
 • Fişa postului
 • Programul bibliotecarului (orarul)
 • Program de activitate anuală
 • Program de activitate semestrială
 • Registrul de organizare a fondului de carte – Registrul inventar
 • Registrul de mişcarea fondului
 • Registrul de evidenţă a cititorilor; fişe de cititor
 • Evidenţa activităţilor  – organizarea sau participarea de / la acţiuni specifice:
  • lansare de carte
  • întâlniri literare
  • simpozioane
  • vitrine şi expoziţii de cărţi
  • standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi
  • prezentări de manuale opţionale, alternative, ş.a.
 • Activităţi de formare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare.
 • Baza legislativă
 • Grupul de sprijin al bibliotecii (format din elevi si profesori)
 • Documente de la diferite activităţi desfăşurate cu elevii
 • Dări de seama (semestriale, anuală)
 • Procesul – verbal încheiat în urma inventarierii
 • Acte de primire a cărţilor
 • Diverse documente primite (corespondenţa)
 • Diverse

Regulament intern bibilotecă CCD