Analiza impactului programelor de formare pentru anul școlar 2017-2018

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a completa chestionarul de impact al programelor de formare aferent anului școlar 2017-2018 în vederea obținerii unei analize de nevoi de formare pentru proiectarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2018-2019, accesând link-ul de mai jos.

Colectarea și interpretarea datelor primite de dumneavoastră în urma completării chestionarului este prioritară pentru instituția noastră în vederea proiectării Ofertei de formare pentru anul școlar 2018-2019.

Termen: 15 iulie 2018

Vă mulțumesc!

Director Casa Corpului Didactic ,,Alexandru Gavra” Arad

Prof. REDEȘ Adela

https://docs.google.com/forms/d/19OckQPvRkIrgWINICo5oXSoXIP4sh4vKbWOf8wnY5vg/viewform?edit_requested=true