PROIECT POCU ,,Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv” ID 106247

Casa Corpului Didactic Arad organizează recrutare și selecție pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de experți și personal administrativ din cadrul proiectului POCU ,, Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv 106247”, beneficiar CCD ,,Alexandru Gavra ”Arad.

 

Anunț recrutare și selecție experți în afara organigramei CCD în cadrul proiectului ID 106247.pdf

Cerere de inscriere recrutare și selecție experți în afara organigramei CCD în cadrul proiectului ID 106247.pdf

Declarație de disponobilitate recrutare și selecție experți în afara organigramei CCD în cadrul proiectului ID 106247.pdf

Site Proiect

Analiza impactului programelor de formare pentru anul școlar 2017-2018

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a completa chestionarul de impact al programelor de formare aferent anului școlar 2017-2018 în vederea obținerii unei analize de nevoi de formare pentru proiectarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2018-2019, accesând link-ul de mai jos.

Colectarea și interpretarea datelor primite de dumneavoastră în urma completării chestionarului este prioritară pentru instituția noastră în vederea proiectării Ofertei de formare pentru anul școlar 2018-2019.

Termen: 15 iulie 2018

Vă mulțumesc!

Director Casa Corpului Didactic ,,Alexandru Gavra” Arad

Prof. REDEȘ Adela

https://docs.google.com/forms/d/19OckQPvRkIrgWINICo5oXSoXIP4sh4vKbWOf8wnY5vg/viewform?edit_requested=true