Oferta de formare 2017-2018

Programele de formare continua și activitățile de formare oferite de Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra” sunt orientate spre sustinerea si continuarea formării și dezvoltării personale pentru personalului de predare și  auxiliar din învățământul preuniversitar. Toate programele, inclusiv cele de anvergura nationala și pretind o participare responsabilă și activă.

Oferta de formare 2017-2018