PROIECT POCU- Profesionalizarea carierei didactice -PROF

Link site: Profesionalizarea carierei didactice-PROF
Înscrieri la programele de formare PROF III sau PROF IV

Ministerul Educației, în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice PROF, Cod SMIS 146587, în care Casa Corpului Didactic Hunedoara este partener și Centru de Tutorat Didactic. organizează licitații privind achiziția de servicii organizare evenimente – ateliere de lucru mentorat didactic.

Link: https://www.edu.ro/achizitii_licitatii

Persoane de contact:
expert comunicare CDT, prof. Mihaela Carmen Balaci, telefon: 0741126121
specialist dezvoltare informatică, inf. Nuțu Stanciu Monica Lucia, telefon: 0733 996 866


 
Informații proiect POCU/904/6/25, Ccod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Vă rugăm să accesați următorul link: http://ccdhunedoara.ro/?a=83

Oferta de formare 2017-2018

Oferta de formare 2017-2018

Programele de formare continua și activitățile de formare oferite de Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra” sunt orientate spre sustinerea si continuarea formării și dezvoltării personale pentru personalului de predare și  auxiliar din învățământul preuniversitar. Toate programele, inclusiv cele de anvergura nationala și pretind o participare responsabilă și activă.

Oferta de formare 2017-2018