PROIECT POCU ,,Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv” ID 106247

Casa Corpului Didactic Arad organizează recrutare și selecție pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de experți și personal administrativ din cadrul proiectului POCU ,, Proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv 106247”, beneficiar CCD ,,Alexandru Gavra ”Arad.

 

Anunț recrutare și selecție experți în afara organigramei CCD în cadrul proiectului ID 106247.pdf

Cerere de inscriere recrutare și selecție experți în afara organigramei CCD în cadrul proiectului ID 106247.pdf

Declarație de disponobilitate recrutare și selecție experți în afara organigramei CCD în cadrul proiectului ID 106247.pdf

Site Proiect