Leonardo 2006

Leonardo 2006

Educația inclusivă pentru copii cu nevoi educative speciale.

Scopul proiectului  

Raspunderea la cererea de noi abilitati care este generata de evolutia societatii noastre, drept urmare avem nevoie sa consolidam prioritatile procesului de la Copenhaga si sa facilitam implementarea rezultatelor concrete.

Carui obiectiv al programului Leonardo da Vinci se adreseaza proiectul nostru? 

Imbunatatirea aptitudinilor si competentelor.

Obiective

 • sa fie capabili sa stabileasca directiile de actiune la nivel local care raspund nevoilor europene in cadrul CRAE pentru a facilita organizarea si structurarea unei politici educationale ce priveste institutiile din invatamantul special.
 • sa invete cum sa implementeze si sa adapteze o strategie de integrare reusita prin infiintarea si functionarea CRAE. Prin acest proiect vom compara doua sisteme educationale diferite, cu specificul lor si vom identifica ce si cum putem adapta si transfera din modelul spaniol.Acest proiect ne va oferi ghidarea si consilierea de care avem nevoie din partea unei institutii ce are o lunga, vasta si eficienta experienta in domeniu, pentru a facilita functionarea si organizarea CRAE.
 • sa oferim posibilitatea de a transfera si adapta modele europene de buna practica la nivel local. Beneficiarii proiectului, ca rezultat al experientei castigate pe parcursul mobilitatii, vor avea o vedere de ansamblu asupra unui model de buna practica in educatia copiilor cu nevoi educative speciale care le va permite s-o foloseasca in contextul national si local/judetean de la noi.

Partener - INCOMA

 • International Consulting and Mobility Agency (INCOMA) – companie privata din sudul Spaniei, Sevilla
  Promotor in desfasurarea si managementul proiectelor Uniunii Europene: Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus Mundus and Tempus
 • Partener in proiecte nationale si europene, furnizand servicii complete de gazda pentru beneficiarii granturilor proiectelor europene (intampinare, cazare, pregatire culturala sil lingvistica, organizarea plasamentelor, a spatiilor de lucru, a vizitelor, in functie de cerintele partenerului)
 • Retea locala si internationala de parteneri (institutii publice si private, universitati, camere de comert, ONG-uri)
  Director JUAN GUERRERO CABALLERO
  Project manager IGNACIO CAMACHO AMORES

Durata proiectului

 • 2 ani
 • 18 ianuarie 2007 - 9 octombrie 2007 (contract)
 • proiect de schimb

Validare

 • Certificat de Participare (obiectivele si activitatile proiectului au fost indeplinite)

Grupuri tinta

 • Inspectori, directori
 • Specialisti (logopezi, consilieri, kineto-terapeuti)
 • Profesori (invatatori, profesori de gimnaziu, profesori de sprijin)
 • Formatori

Valoarea adaugata

Tinand cont de bogata experienta a sistemului de educatie spaniol in ceea ce priveste educatia inclusiva, proiectul va furniza valoarea adaugata in educatia si formarea profesionala a beneficiarilor

 • Noi metode de functionare a unei institutii similare din Spania
 • O imagine personalizata a strategiei si planului de integrare a copiilor cu CES
 • Noi strategii concentrate pe nevoile educationale ale copiilor cu CES
   
 • Noi abordari pedagogice ale copiilor cu CES
 • Noi practici care sa faciliteze accesul la formare a oamenilor care sunt dezavantajati pe piata muncii, incluzand persoanele cu CES
 • Noi abordari in folosirea de metode interactive de catre profesori
 • Noi tehnici de evaluare, autoevaluare si monitorizare a profesorilor si elevilor.
 • Valoarea adaugata in educatia si formarea profesionala a beneficiarilor este abilitatea de a adapta si implementa cunostintele si experientele dobandite in timpul mobilitatii prin munca si colaborarea cu o institutie similara ca cea vazuta in Spania

De ce SPANIA, ca tara a schimbului, de ce 1 saptamana si 2 fluxuri?

 • CCD a contactat INCOMA ( nevoile noastre > programul > acceptul ambelor parti > propunerea de proiect > colaborare)
 • Durata 1 sapt/2 fluxuri ( eficienta, persoane mai putine)
  Beneficiari:
  Fluxul I (14 mai - 20 mai 2007)
  Inspector Sc. Gen. Adj. PELLEGRINI NICOLAE - ISJ Arad
  Coordonator proiect MARTIN RALUCA - Centrul Scolar Arad
  Prof. dir. ORODAN PETRU - Grup Sc. "A. Vlaicu" Arad
  Prof. dir. NICODIN IOAN - Centrul Scolar Ineu
  Invatator MICLAUS TEODOR - Centrul Scolar Ineu
  Psiholog ARDELEAN OTILIA - CJAPP Arad
  Psiholog MUJ FLORIN - CJAPP Arad
  Psiholog PLACINTAR ANGELA - Centrul Judetean de resurse umane Arad
  Psiholog CRISTA ANAMARIA - Scoala Speciala Arad
  Psiholog COJOCARIU AMALIA - Scoala Speciala Arad
  FLuxul II (03 sept- 09 sept 2007)
  Prof. dir. NOVAC TIBERIU - CCD ARAD
  Prof. dir. CIRIN FLORENTINA - Centrul Scolar Arad
  Invatatoare LAZAR IULIA - Centrul Scolar Arad
  Prof. ORGHICI MARIA - Centrul Scolar Arad
  Prof. PELLEGRINI LILLA - Sc. Gen. Nr. 4 Arad
  Expert educatie CHITU LARISA - UJIP
  Prof. SFARAILA REMUS - Sc. Gen. Nr. 2 Curtici
  Psiholog CIORBA IRINA - CJAPP Arad
  Psiholog PUSCUTA ANDREEA - Sc. Speciala Arad
  Prof. itinerant MOTOCAN SIMONA - Sc. Gen. Nr. 3 Arad
 • Spania – experienta in integrare >20 ani
 • Programul National de Integrare Scolara din Spania a primit calificarea de cel mai bine planificat si coordonat din lume > Conferinta de la Salamanca 1994
 • Progrese remarcabile in organizarea, administrarea si managementul programului de integrare (toate nivelele) 

INCOMA

 • International Consulting and Mobility Agency (INCOMA) – companie privata din sudul Spaniei, Sevilla
 • Promotor in desfasurarea si managementul proiectelor Uniunii Europene: Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus Mundus and Tempus
 • Partener in proiecte nationale si europene, furnizand servicii complete de gazda pentru beneficiarii granturilor proiectelor europene (intampinare, cazare, pregatire culturala sil lingvistica, organizarea plasamentelor, a spatiilor de lucru, a vizitelor, in functie de cerintele partenerului)
 • Retea locala si internationala de parteneri (institutii publice si private, universitati, camere de comert, ONG-uri)
 • Director JUAN GUERRERO CABALLERO
 • Project manager IGNACIO CAMACHO AMORES

Activitati

Procedura de evaluare

 • CINE?
  - echipa de proiect
 • PE CINE?
  - beneficiarii grantului Leonardo
 • CE?
  - eficienta si calitatea mobilitatii
  - realizarea obiectivelor
  - competentele dobandite
  - impactul proiectului la nivel personal, institutional, local
  - rezultatele proiectului
 • CUM?

  - analiza SWOT
  - fise de reflectie
  - lista - merita retinut
  - discutii de grup
  - dezbatere
  - chestionare
  - observarea comportamentului si schimbarii de atitudine a beneficiarilor
  - jurnal
 • CAND?

  - inainte, in timpul, dupa mobilitate
  - in timpul valorizarii rezultatelor
 • UNDE?

  - atat in tare de trimitere, cat si in tara de primire
 • DE CE?

  - imbunatatirea si introducerea corectiilor si schimbarilor necesare
 • PORTOFOLIUL DE EVALUARE

Diseminare

 • DE CE?

  - imbunatatirea strategiei de integrare pe plan local
  - dezvoltarea si implementarea functionarii noului Centru de Resurse Umane
 • CE?
  - activitati, rezultate, realizari ale proiectului
 • CUM?

  - web-site CCD
  - materiale de curs privind
  - power-point-ul proiectului (conferinte, seminarii, expozitii)
  - articole in ziare locale si interviuri la TV locale
  - pliantul proiectului

Valorizarea proiectului (valorificarea rezultatelor proiectului)

 • o schimbare pozitiva de atitudine in ceea ce priveste educatia inclusiva
 • valorificarea pozitiva a activitatii profesorilor cu elevii cu CES

   
 • oferirea posibilitatii elevilor cu CES de a se adapta si integra in viata socio-profesionala
 • furnizarea de cunostinte si instrumente elevilor cu CES pentru a se adapta continuu la noile dezvoltari si cerinte ale societatii europene
 • munca cu metode care au fost updatate pentru a sprijini o mai buna integrare la nivel national

POZE SPANIA

 
 
 
 
 
 

Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Sectorial Leonardo da Vinci
– ultima actualizare 07.08.2007 –

Phare

Phare

Șanse egale la educație în școlile Arădene

Scopul proiectului este asigurarea de sanse egale la educatie tuturor copiilor si celor care nu au absolvit 4 clase elementare, indiferent de sex, religie, apartenenta etnica, cu focalizare pe grupurile dezavantajate la nivelul judetului. Prin grupuri dezavantajate întelegem:

 • Copii de etnie rroma
 • Copii cu nevoi educationale speciale
 • Persoane care nu au absolvit cele patru clase elementare

Obiective generale

Cresterea ratei de participare la educatia de baza de o noua calitate, a grupurilor dezavantajate la toate cele 9 scoli selectate în proiect, pâna la sfârsitul anului scolar 2005-2006.

Obiective specifice

 • realizarea unui mediu inclusiv la toate cele 9 scoli selectate în proiect pâna la sfârsitul anului scolar 2005-2006.
 • dezvoltarea resurselor umane din toate scolile incluse în scopul cresterii calitatii actului didactic pâna la sfârsitul anului scolar 2005-2006.
 • asigurarea unei a doua sanse la educatie în minimum doua scoli din cele 9 selectate în proiect pâna la sfârsitul anului scolar 2005-2006.
 • promovarea parteneriatelor în activitatile desfasurate la toate cele 9 scoli selectate începând din anul scolar 2005-2006.

Partenerii Inspectoratului Scolar Judetean Arad 

 • Consiliul Judetean Arad – asigura cheltuielile de personal, materiale si investitii la scolile preuniversitare si speciale. Elaboreaza cererea de finantare si asigura partea financiara corespunzatoare implementarii proiectului;
 • Consiliul Local al Municipiului Arad, Directia de dezvoltare si asistenta comunitara – asigura baza de date si consiliere, elaboreaza strategiile locale de dezvoltare;
 • Casa Corpului Didactic Arad – ia parte la managementul proiectului dar si în realizarea unor activitati concrete, cum ar fi conceperea si executia lucrarilor cu caracter publicitar, de diseminare etc. Asigurarea unor servicii de formare continua, specifice obiectivelor proiectului intra tot în atributiile Casei Corpului Didactic
 • Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica – se ocupa cu evaluarea copiilor cu CES la nivelul comunitatilor, consilierea managerilor scolari, a cadrelor didactice, elevilor si parintilor.

Activitati administrative

 • infiintarea grupurilor de initiativa la nivelul fiecarei unitati scolare
 • achizitii
 • selectia si angajarea mediatorilor scolari
 • stabilirea responsabilitatilor si a graficului de interventie în centrul de resurse
 • stabilirea graficului de activitati si responsabilitatilor în cadrul scolilor
 • monitorizarea activitatilor
 • evaluarea finala a proiectului
 • auditarea

Activitati de formare a managerilor scolari si a cadrelor didactice

 • formarea managerilor scolari si a cadrelor didactice din cele 9 scoli

  Echipa de formatori

  Poze de la activitatile de formare

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 8 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 8 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 8 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 8 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 7 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 7 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 7 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 7 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 3 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 3 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 3 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Nr. 3 Arad

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Covasint

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Covasint

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Covasint

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Covasint

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Dorobanti

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Dorobanti

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Dorobanti

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Dorobanti

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Manastur

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Manastur

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Manastur

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Manastur

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Pecica

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Pecica

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Pecica

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Pecica

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Santana

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Santana

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Santana

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Santana

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Vanatori

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Vanatori

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Vanatori

  activitate de formare
  cu cadrele didactice
  de la Scoala Generala Vanatori

Formarea personalului didactic este una din componentele cele mai importante ale proiectului. Au beneficiat de formare toate cadrele didactice din scolile selectate in proiect (aproximativ 140 de cadre didactice din cele 7 scoli noi selectate in proiect si in jur de 75 de cadre didactice de la scolile resursa Pecica si Santana). Activitatea de formare a insemnat un total de 800 de ore de formare.

 • schimb de experienta cu scolile resursa

  Schimb de experienta cu scolile resursa

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Santana

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Santana

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Santana

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Santana

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Santana

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Santana

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

   

  schimb de experienta la
  Scoala Generala Pecica

Au fost stabilite doua schimburi de experienta la nivelul celor doua scoli resursa (Scoala Generala 2 Santana si Scoala Generala 2 Pecica). Scopul acestor intalniri este de a disemina bunele practici ale celor cu experienta in randul scolilor noi.

 • consilierea managerilor scolari, cadrelor didactice, elevilor si membrilor comunitatii

Activitatea de consiliere si de asistare psihopedagogica constituie un sprijin util scolarilor, elevilor si comunitatii (in special parintilor) pentru cresterea gradului de participare la educatie a comunitatii, pentru reducerea situatiilor de esec scolar si pentru adaptarea cerintelor educationale obisnuite ale scolii la posibilitatile si nevoile individuale ale elevilor.

Activitati pentru copii cu CES

 • activarea cadrelor didactice itinerante si preluarea responsabilitatilor de catre acestia la nivelul scolilor

  Activitatea cadrelor didactice pentru copiii cu CES

   
   
   
   

 • terapii de recuperare pentru elevii cu CES

 • asigurarea unei mese reci pentru elevii cu CES

 • recuperarea de dupa-amiaza a copiilor cu CES

Activitati pentru sansa a doua

 • selectare copii pentru sansa a doua

 • activarea învatatorilor pentru programul a doua sansa si preluarea responsabilitatilor de catre acestia la nivelul scolii

  Activitatea invatatorilor pentru programul a doua sansa

   
   
   
   
   

 • implementarea programului a doua sansa la învatamântul primar

Activitati de desegregare si incluziune

 • Programul educational “Imi pasa!”
 • Programul “Sa construim impreuna ziua de maine”
 • Programul de creare a unui climat de securitate în scoala “Stiu, pot si vreau sa-mi fie bine!”

Activitati de ameliorare a spatiului

 • reabilitare 7 scoli si centrul de resurse

  Scoala Generala Nr 3 Arad

  Scoala Generala Nr 3 Arad
  generala_3_arad@yahoo.com
  Str. Oituz Nr. 108-114 tel/fax: 0257-280091

  MARIA BRADIN
  Directoare Scoala Generala Nr 3 Arad

  intrare cladirea scolii

  cladirea scolii inainte de reabilitare

   
   
   
   

  cladirea scolii inainte de rebilitare

  cladirea scolii inainte de reabilitare

  interior inainte de reabilitare

   

  interior inainte de reabilitare

  interior inainte de reabilitare

  in timpul reparatiilor

   

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

   

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii


  Scoala Generala Nr 8 Arad

  Scoala Generala Nr 8 Arad
  scoala8@clicknet.ro
  tel: 349716

  CRISTINA ANA
  Directoare Scoala Generala Nr 8 Arad

  cladirea scolii

  cladirea scolii

   
   
   
   

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

   

  in timpul reparatiilor

  in timpul reparatiilor

  in timpul reparatiilor

   

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

   

  mobilier cumparat din fonduri Phare

  mobilier cumparat din fonduri Phare

  mobilier cumparat din fonduri Phare


  Scoala Generala Nr 7 Arad

  Scoala Generala Nr 7 Arad
  generala7@ARtelecom.net
  tel: 288090

  VIOREL IGNAT
  Director Scoala Generala Nr 7 Arad

  cladirea scolii

  cladirea scolii

   
   
   
   

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare (perete biblioteca scolara)

  inainte de reabilitare

   

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitate

  dupa reparatii

   

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

   

  dupa reabilitare (perete biblioteca scolara)

  dupa reparatii

  dupa reparatii

   
   

  cumparat din fonduri Phare


  Scoala Generala Vanatori

  Scoala Generala Vanatori
  scvanatori@gmail.com
  tel: 354602

  HOTARAN RODICA MARIA
  Directoare Scoala Generala Vanatori

  cladirea scolii

  cladirea scolii

   
   
   
   

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare (cladire toalete)

  inainte de reabilitare

   

  in timpul reparatiilor

  in timpul reparatiilor

  dupa reabilitare

   

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  mobilier cumparat din fonduri Phare


  Scoala Generala Covasint

  Scoala Generala Covasint
  scoalacovasint@k.ro
  Covasint, 319, tel: 385106

  NATALIA TOMI
  Directoare Scoala Generala Covasint

  cladirea scolii

  cladirea scolii

   
   
   
   

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare (incalzire centrala)

  inainte de reabilitare

   

  centrala termica

  centrala termica

  centrala termica

   

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare


  Scoala Generala Manastur

  Scoala Generala Manastur
  tel: 533306

  DUSITA BREBU
  Directoare Scoala Generala Manastur

  cladirea scolii

  banci si pereti inainte de reabilitare

   
   
   
   

  sala de clasa inainte de reabilitare

  podele inainte de reabilitare

  dupa reabilitare

   

  sala de clasa dupa reabilitare

  dupa reabilitare


  Scoala Generala Dorobanti

  Scoala Generala Dorobanti
  iskiratos@inext.ro
  tel: 535043

  DENES HADNAGY
  Director Scoala Generala Dorobanti

  cladirea scolii

  cladirea scolii

   
   
   
   

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

   

  centrala termica

  centrala termica

  centrala termica

   

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare


 • programul “Clasa ca si o comunitate” – personalizarea spatiului clasei
 • programul “Scoala – fereastra deschisa spre lume” – personalizarea spatiului scolii

Activitati de diseminare a proiectului

 • lansarea oficiala a proiectului în mass media locala

  comunicat de presă
  Arad, 01 aprilie 2006

  UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ ACCESUL LA EDUCAŢIE A GRUPURILOR DEZAVANTAJATE
   În aprilie 2001, Guvernul României a lansat strategia naţionala pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate, strategie care include si învăţământul.În luna octombrie 2002 Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează prima rundă de competiţie între inspectoratele şcolare în care ISJ Arad a câştigat un proiect în valoare de 491684 Euro pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a rromilor. Proiectul s-a derulat între anii 2003-2004 şi a fost finanţat din fonduri Phare şi cu contribuţie locală. În ianuarie 2004 Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează a doua rundă de competiţie pe linia de buget Phare 2003/005-551.01.02 urmând filosofia educaţiei incluzive, la care sunt invitate din nou să participe inspectoratele şcolare. Inspectoratul Şcolar Arad depune o cerere de finanţare cu titlul „Şanse egale la Educaţie în şcolile arădene” care este selectat spre finanţare. Pe 20.11.2005 se semnează contractul Phare 2003/005-551.01.02/AR cu un buget de 165.304 Euro din care 147.235 sunt fonduri Phare, 10.912 Euro sunt contribuţie locală din partea consiliilor locale ale celor 9 şcoli selectate în proiect şi 7157 Euro sunt cofinanţare din partea Consiliului Local al Municipiului Arad.Proiectul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad se concentrează asupra următoarelor probleme:

  • Crearea unui centru de resurse la nivel judeţean pentru a sprijinii cadrele didactice, părinţii şi copii în aplicarea, în fiecare şcoală, a principiilor educaţiei incluzive, indiferent de deficienţa fizică sau mentală a copilului, originea sa culturală sau socio-economică, limba maternă sau originea etnică.
  • Asigurarea unei a doua şanse la educaţie pentru persoanele care nu au finalizat cursurile învăţământului primar (corectarea abandonului şcolar).
  • Crearea unui mediu incluziv în şcoli, astfel încât toţi copii să fie educaţi împreună, indiferent de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale, originea culturală sau socio-economică sau limba maternă.

  Cele 9 şcoli incluse in proiect au fost selectate pe baza unei grile de evaluare în concordanţă cu obiectivele proiectului, şase din mediul rural: Şcoala Generală Covăsânţ, Şcoala Generală Dorobanţi, Şcoala Generală Mănăştur, Şcoala Generală nr. 2 Pecica, Şcoala Generală nr. 2 Sântana, Şcoala Generală Vânători şi trei din mediul urban: Şcoala Generală nr. 3, Şcoala Generală nr. 7 şi Şcoala Generală nr.8 Arad. Sub conducerea unei echipe manageriale conduse de inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, se vor implementa la nivelul şcolilor toate activităţile proiectului din care amintim: formarea cadrelor didactice, desegregarea la nivelul şcolilor, programul „ a doua şansă” învăţământ primar pentru tinerii din comunităţi care nu au absolvit cele 4 clase elementare, includerea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă precum şi achiziţii, reabilitări conform necesităţilor proiectului.

  Parteneri în acest proiect sunt Consiliul Judeţean Arad, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din partea Consililui Local al Municipiului Arad, Casa Corpului Didactic Arad, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Arad, cărora le mulţumim pe această cale pentru sprijin.

  Inspector Şcolar General,
  Marius Göndör

  Persoană de contact: Inspector şcolar general, Marius Göndör, tel: 0257280008, fax: 0257214746, e-mail: inf_arad@yahoo.com

 • elaborarea materialelor pentru diseminarea proiectului
 • programul “PRO Scoala Noastra” (program mediatic)
 • diseminarea proiectului în mass media locala
 • diseminarea proiectului în cadrul altor scoli din municipiu si judet
 • realizarea unui film cu activitatile proiectului
 • completarea paginii web existente cu noile activitati
 • festivalul incluziunii

Scoli beneficiare ale proiectului

 • Scoala Generala Nr 3 Arad

  Scoala Generala Nr 3 Arad
  generala_3_arad@yahoo.com
  Str. Oituz Nr. 108-114 tel/fax: 0257-280091

  MARIA BRADIN
  Directoare Scoala Generala Nr 3 Arad

  intrare cladirea scolii

  cladirea scolii inainte de reabilitare

  cladirea scolii inainte de rebilitare

  cladirea scolii inainte de reabilitare

  interior inainte de reabilitare

  interior inainte de reabilitare

  interior inainte de reabilitare

  in timpul reparatiilor

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

 • Scoala Generala Nr 8 Arad

  Scoala Generala Nr 8 Arad
  scoala8@clicknet.ro
  tel: 349716

  CRISTINA ANA
  Directoare Scoala Generala Nr 8 Arad

  cladirea scolii

  cladirea scolii

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  in timpul reparatiilor

  in timpul reparatiilor

  in timpul reparatiilor

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  mobilier cumparat din fonduri Phare

  mobilier cumparat din fonduri Phare

  mobilier cumparat din fonduri Phare

 • Scoala Generala Nr 7 Arad

  Scoala Generala Nr 7 Arad
  generala7@ARtelecom.net
  tel: 288090

  VIOREL IGNAT
  Director Scoala Generala Nr 7 Arad

  cladirea scolii

  cladirea scolii

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare (perete biblioteca scolara)

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitate

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  dupa reabilitare (perete biblioteca scolara)

  dupa reparatii

  dupa reparatii

  cumparat din fonduri Phare

 • Scoala Generala Vanatori

  Scoala Generala Vanatori
  scvanatori@gmail.com
  tel: 354602

  HOTARAN RODICA MARIA
  Directoare Scoala Generala Vanatori

  cladirea scolii

  cladirea scolii

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare (cladire toalete)

  inainte de reabilitare

  in timpul reparatiilor

  in timpul reparatiilor

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  mobilier cumparat din fonduri Phare

 • Scoala Generala Covasint

  Scoala Generala Covasint
  scoalacovasint@k.ro
  Covasint, 319, tel: 385106

  NATALIA TOMI
  Directoare Scoala Generala Covasint

  cladirea scolii

  cladirea scolii

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare (incalzire centrala)

  inainte de reabilitare

  centrala termica

  centrala termica

  centrala termica

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

 • Scoala Generala Manastur

  Scoala Generala Manastur
  tel: 533306

  DUSITA BREBU
  Directoare Scoala Generala Manastur

  cladirea scolii

  banci si pereti inainte de reabilitare

  sala de clasa inainte de reabilitare

  podele inainte de reabilitare

  dupa reabilitare

   

  sala de clasa dupa reabilitare

  dupa reabilitare

 • Scoala Generala Dorobanti

  Scoala Generala Dorobanti
  iskiratos@inext.ro
  tel: 535043

  DENES HADNAGY
  Director Scoala Generala Dorobanti

  cladirea scolii

  cladirea scolii

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  inainte de reabilitare

  centrala termica

  centrala termica

  centrala termica

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

  dupa reabilitare

Echipa

 • Echipa manageriala a ISJ Arad

  Echipa manageriala a ISJ Arad

  GÖNDÖR MARIUS

  Inspector Scolar General

  LUTA MARIA

  Inspector Scolar Coordonator de Proiecte Internationale si Integrare Europeana

  ALEONTE DUMITRU

  Inspector Scolar
  Invatamant pentru rromi

  DANGULEA DANIELA

  Inspector Scolar pentru Invatamant Special

  UZUM CORINA

  Inspector Scolar pentru Invatamant Primar

  NOVAC TIBERIU

  Director CCD Arad

  Echipa administrativa a ISJ Arad

  RADUCANU ECATERINA

  Contabil Sef

  IORDAN NICOLAE

  Patrimoniu tehnic, investitii

  URSOI SOFIA

  Prognoza si retea scolara, Salarizare

   

  ONAGA PETRONELA

  Secretara

 • Echipa Casei Corpului Didactic Arad

  Echipa Casei Corpului Didactic Arad

  ORODAN MARIA

  Inspector Scolar General Adjunct ISJ Arad

  DANCILA EMILIA

  Profesor metodist CCD Arad

  PEIA ANA

  Profesor metodist CCD Arad

  SFARAILA LIVIA

  Analist-programator CCD Arad

 • Echipa CJAPP Arad

  Echipa CJAPP Arad

  ARDELEAN OTILIA

  IGNUTA ADINA

  TEAHA FLORINA

  VLAGA MIRELA

 • Echipa Scoala Speciala Arad

  Echipa Scoala Speciala Arad

  CRISTA ANAMARIA

  PUSCUTA ANDREEA

  COJOCARIU AMALIA

   

  VODA CALIN

Finantare proiect
- 165304 Euro - 

 • Contributia Comisiei Europene - 147235 Euro
 • Consiliul Local Municipal Arad - 7157 Euro
 • Consiliile Locale a 9 scoli - 10912 Euro

Fondurile au fost distribuite in felul urmator:

 • resurse umane: 69.650 Euro
 • calatorii: 450 Euro
 • echipamente si bunuri: 19.599 Euro
 • sediu local/ costuri proiect: 7.200 Euro
 • servicii: 22.975 Euro
 • consumabile si reabilitare: 45430 Euro

Aceasta pagina Web nu prezinta pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra informatiilor prezentate revine responsabililor cu proiectul.
– ultima actualizare 28.02.2007 –

PHARE/2003/005-551.01.02/AR